Algemene voorwaarden


Bij verhindering dienen gemaakte afspraken 24 uur van tevoren te worden geannuleerd.
Bij niet tijdig annuleren wordt 50% van de behandelingskosten in rekening gebracht.

Behandelingen dienen contant of met de pin betaald te worden.

Wanneer er nagellak op de tenen is aangebracht, verzoek ik u vriendelijk deze voor de behandeling te verwijderen.


AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)


Beauty2Be gevestigd aan de Kamperfoeliestraat 20 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring.


Contact gegevens:

Beauty2Be
Monique Groenendaal
Kamperfoeliestraat 20
5271 JE Sint-Michielsgestel
073-5517505
06-21646554


Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 • Persoonsgegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevenszelf aan ons verstrekt op verzoek.
  Deze gegevens zijn belangrijk voor een goed verloop van de afspraak/behandeling.

 • Om u te kunnen bellen en/of mailen

 • Behandelingen te kunnen uitvoeren en eventuele gemaakte afspraken te verzetten.

 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzend, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren, of vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.


  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien deze in belang van de behandeling zijn:

 • Staat van de voeten/huid

 • Gezondheid

 • Ziektes

 • Medicijnen


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemmingen voor gegevens bewerking in te trekken. Dit betekend dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van u gegevens sturen naar info@beauty2be.eu
Beauty2Be wil u er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.
Dit kan via de volgende website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Beveiligen van persoonsgegevens

Beauty2Be neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bij vermoeden van misbruik of het niet goed beveiligd zijn van persoonsgegevens neem dan contact op via info@beauty2be.eu


Onze plicht

Op het moment dat er een datalek, verlies, -en/of diefstal is zal dit gelijk gemeld worden bij de toezichthouder autoriteit persoonsgegevens


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Beauty2Be bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens aan derden
Beauty2Be deelt u gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van u gegevens. Beauty2Be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Beauty2Be gebruikt geen cookies of vergelijkbare techniekens